انجمن سیستم‌های فازی ایران- خبرنامه انجمن
خبرنامه پاییز و زمستان 97

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | 


شماره 35 و 36 خبرنامه انجمن(پاییز و زمستان97) منتشر شد. لینک دریافت این شماره: files/site1/files/Newsletter35-36V4.pdf
نشانی مطلب در وبگاه انجمن سیستم‌های فازی ایران:
http://fuzzy.ir/find.php?item=1.111.184.fa
برگشت به اصل مطلب