انجمن سیستم‌های فازی ایران- عضویت و پرداخت آنلاین
عضویت الکترونیک و پرداخت آنلاین

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  مراحل عضویت اعضای حقیقی

  1.  تکمیل فرم عضویت الکترونیکی اعضای حقیقی (افراد) اینجا 

  2.  پرداخت آنلاین

  مراحل عضویت اعضای حقوقی

  1.  تکمیل فرم عضویت الکترونیکی اعضای حقوقی (سازمان‌ها، شرکت‌ها و دانشگاهها) اینجا 

  2.  پرداخت آنلاین

 
* چنانچه از طریق فیش حق عضویت پرداخت نموده اید آنرا در فرم عضویت فراگذاری کنید و یا به ایمیل انجمن به نشانی 
  infofuzzy.ir و یا به نشانی دفتر انجمن ارسال نمایید.

  مزایای عضویت در انجمن سیستم های فازی ایران

  • تخفیف در هزینه ثبت نام همایشها، کارگاهها و نشست های علمی انجمن

  • دریافت شماره های مجله علمی- پژوهشی انجمن Iranian Journal of Fuzzy Systems به صورت الکترونیکی

  • دریافت خبرنامه انجمن به صورت فصلنامه

  • دریافت کتابهای "سری سیستم های فازی و محاسبات نرم" با تخفیف ویژه

 

 حق عضویت سالانه جهت دوره 99-98

  حق عضویت برای اعضای پیوسته، یکساله: 600/000 ریال و دوساله: 1/100/000

  حق عضویت برای اعضای وابسته و دانشجویی، یکساله: 400/000 ریال و دوساله: 600/000

  حق عضویت برای دانشگاهها، موسسات و شرکتها حداقل 5/000/000 ریال است.

  پرداخت حق عضویت به دو شکل مقدور است:

   •  پرداخت آنلاین در پایگاه انجمن

  •  واریز به حساب جاری شماره 338052898 بانک تجارت شعبه هرمزان در وجه انجمن سیستم های فازی ایران

  •  پرداخت به یکی از نمایندگان انجمن در دانشگاه­ها و موسسات آموزشی.

  توضیحات

  •  عضویت «پیوسته» منوط به داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا بالاتر است. در سایر موارد، عضویت به صورت «وابسته» خواهد بود

  •  طبق اساس­نامه انجمن، فقط اعضای «پیوسته» در مجمع عمومی صاحب رای هستند و می­توانند به عضویت هیات مدیره (شورای اجرایی) انجمن درآیند.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن سیستم‌های فازی ایران:
http://fuzzy.ir/find.php?item=1.122.53.fa
برگشت به اصل مطلب