انجمن سیستم‌های فازی ایران- صفحه اصلی
مصاحبه آقای دکتر سید محمود طاهری با روزنامه اطلاعات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/22 | 
مصاحبه آقای دکتر سید محمود طاهری با روزنامه اطلاعات
در سالگرد درگذشت پروفسور لطفی علی عسکر زاده پدر منطق فازی دنیا

یادداشت صفحه ۳ و ادامۀ آن در صفحه ۱۴ را مشاهده فرمایید.
 
برای مشاهده بیشتر بر روی لینک ذیل کلیک فرمایید.
روزنامه اطلاعات
نشانی مطلب در وبگاه انجمن سیستم‌های فازی ایران:
http://fuzzy.ir/find.php?item=1.54.221.fa
برگشت به اصل مطلب