انجمن سیستم‌های فازی ایران- اخبار پایگاه
مصاحبۀ خبرگزاری ایرنا با دکتر سید محمود طاهری در دومین ساگرد درگذشت پروفسور لطفی زاده پدر منطق فازی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۲۴ | 
جهت مشاهده مصاحبه بر روی لینک زیر کلیک کنید.
https://www.irna.ir/news/83467263
نشانی مطلب در وبگاه انجمن سیستم‌های فازی ایران:
http://fuzzy.ir/find.php?item=1.61.199.fa
برگشت به اصل مطلب