انجمن سیستم‌های فازی ایران- اخبار پایگاه
تمدید فراخوان ششمین دوره‌ی انتخاب پایان‌نامه ارشد و رساله دکتری در زمینه‌ی سیستم‌های فازی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/15 | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن سیستم‌های فازی ایران:
http://fuzzy.ir/find.php?item=1.61.238.fa
برگشت به اصل مطلب