انجمن سیستم‌های فازی ایران- صفحه اصلی
اعلام نتیجه ارزیابی عملکرد انجمن سیستم های فازی ایران سال ۱۳۹۸

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/21 | 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن سیستم‌های فازی ایران:
http://fuzzy.ir/find.php?item=1.54.224.fa
برگشت به اصل مطلب