انجمن سیستم‌های فازی ایران- اخبار پایگاه
انتشارات انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

                                         AWT IMAGE                                          AWT IMAGE   

                       "نظریه و کاربردهای مجموعه های فازی"                       "مباحثی در آمار و احتمال فازی" 

                                     خرید آنلاین برای اعضای انجمن                                           خرید آنلاین برای اعضای انجمن

 خرید آنلاین برای سایرین خرید آنلاین برای سایرین                                  

تذکر: لطفا اعضای انجمن، به کارت عضویت خود مراجعه نموده و در صورت داشتن مهلت عضویت، حتماً در قسمت (کد یا توضیح پرداخت) شماره عضویت خود را قید نمایند. در غیر اینصورت عدم ارسال کتاب به عهده شخص می باشد.

  •  هزینه خرید کتاب با احتساب هزینه پست می باشد.
  • حتماً آدرس و کد پستی خود را به صورت دقیق و کامل قید نمایید.
  •  برای اعضای انجمن 50 درصد تخفیف

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن سیستم‌های فازی ایران:
http://fuzzy.ir/find.php?item=1.61.48.fa
برگشت به اصل مطلب