انجمن سیستم‌های فازی ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
محاسبات نرم و هوش مصنوعی در قرن ۲۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/14 | 

محاسبات نرم و هوش مصنوعی در قرن ۲۱

آزمایشگاه محاسبات نرم دانشگاه شهید بهشتی تهران با همکاری شاخه دانشجویی انجمن سیستم های فازی ایران و انجمن سیستم های هوشمند ایران اولین سخنرانی ترویجی در حوزه محاسبات نرم را تحت عنوان "محاسبات نرم و هوش مصنوعی در قرن ۲۱" را برگزار می‌کند.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن سیستم‌های فازی ایران:
http://fuzzy.ir/find-1.62.251.fa.html
برگشت به اصل مطلب