انجمن سیستم‌های فازی ایران- اطلاعات عضویت در انجمن
شرایط عضویت در انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها
انواع و شرایط عضویت در انجمن عبارتند از::
  •   عضویت پیوسته:

  موسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته مرتبط با سیستم های فازی به تحصیل اشتغال دارند.

  •   عضویت وابسته:

  کسانی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یکی از رشته های مرتبط با سیستم های فازی باشند.

  •   عضویت دانشجویی:

  کلیه دانشجویانی که در رشته های مرتبط با سیستم های فازی به تحصیل اشتغال دارند.

  •   عضویت افتخاری:

  شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه سیستم های فازی حائز اهمیت خاص، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای موثر و ارزنده ای نموده باشند.

  •   اعضای موسساتی ( حقوقی ):

سازمانهایی که در زمینه علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن درآیند.

  • مزایای عضویت در انجمن سیستم های فازی ایران

  •  تخفیف در هزینه ثبت نام همایشها، کارگاهها و نشست های علمی انجمن

  •  دریافت شماره های  مجله علمی- پژوهشی انجمن Iranian Journal of Fuzzy Systems  به صورت الکترونیکی

  •  دریافت خبرنامه انجمن به صورت فصلنامه

 •  دریافت کتابهای "سری سیستم های فازی و محاسبات نرم" با تخفیف ویژه

نشانی مطلب در وبگاه انجمن سیستم‌های فازی ایران:
http://fuzzy.ir/find.php?item=1.68.21.fa
برگشت به اصل مطلب